Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja ogólna

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Ustaw UE,  L 119/1 z 4 maja 2016 ( dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informację niezbędną do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem , czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane  Twoje dane osobowe jest Firma:
Marcin Krzysztof Jasinski, AtrakcyjnaTeneryfa.pl, Avenida Constitucion 31/2F, 38670 Adeje

Dane kontaktowe Administratora

adres pocztowy: Marcin Krzysztof Jasinski, Avenida Constitucion 31/2F, 38670 Adeje
e-mail : marcin@atrakcyjnateneryfa.pl
numer telefonu: +34 672 874 744

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa podczas składania zamówienia na naszej stronie internetowej, a także podczas rezerwacji kuponu osobiście/telefonicznie. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Państwem, w tym do:
1. wykonania usług (zakup kuponu)
2. wykrywania nadużyć i zapobiegania im
3. celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe,
planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych
4. obsługi reklamacji w AtrakcyjnaTeneryfa.pl , gdy złożysz taką reklamację
5. obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
6. kontaktowaniem się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
7. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
8. kontaktowania się z Państwem w celach związanymi z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji
9. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawarta z Państwem, a tym samym świadczyć Ci usługę:
10. imię i nazwisko, numer telefonu (rezerwacja
osobista/telefoniczna/internetowa)
11. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail (rezerwacja
osobista/telefoniczna/internetowa)
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mieli możliwości umówienia Państwa na wizytę/usługę, oraz nie będziemy mogli usprawnić komunikacji z Państwem związanej z realizacją kuponu.

Zabezpieczenia danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane na najwyższej klasy serwerach Unixstorm.org. Dostęp do systemu Unixstorm.org jest zabezpieczony ustalonym przez administratora hasłem. Fizyczne dokumenty znajdują się w specjalnej teczce przechowywanej w szafce na klucz, do której uprawiony jest tylko administrator posiadający klucz.

Okres przechowywani

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem usługi 2. zapobiegania nadużyciom i oszustwom
3. statystycznych i archiwizacyjnych
W przypadku organizowania konkursów, akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania, okres rozliczenia oraz wręczenia nagród.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
2. żądania od Administratora sprostowania/zmiany danych osobowych
3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
6. wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Marcin Krzysztof  Jasinski, AtrakcyjnaTeneryfa.pl z siedzibą Avenida Constitucion 31/2F, 38670  Adeje, NIF: Y3596599B w celu przesyłania informacji handlowych, między innymi, przypomnienie o umówionej wizycie na mój adres e-mail oraz/lub numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: marcin@atrakcyjnateneryfa.pl. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Firma: Marcin Krzysztof Jasinski, AtrakcyjnaTeneryfa.pl, Avenida Constitucion 31/2F, 38670 Adeje
Dane kontaktowe Administratora
adres pocztowy: Marcin Krzysztof Jasinski, Avenida Constitucion 31/2F, 38670 Adeje
e-mail: marcin@atrakcyjnateneryfa.pl
numer telefonu: +34 672 874 744
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).